Behov av stöd

I många av konfirmandgrupperna finns det någon som är i behov av särskilt stöd. Det kan vara en synlig eller osynlig funktionsnedsättning, eller att man inte vill eller kan åka på längre läger.
Församlingarna har som mål att alla ska få en meningsfull konfirmationstid.
Kontakta din församling för att hitta det som passar bäst för dig.

Vi har också följande alternativ:

Gålölägret 2019

Gålölägret är ett konfirmationsläger som möjliggör för ungdomar med och utan behov av särskilt stöd att få mötas och lära känna varandra. Gålölägret syftar till att motverka utanförskap och ge ökad förståelse för olika livssituationer.
Under tre veckor får deltagarna tillsammans med andra fundera över och prata om vad som är viktigt i livet. Duger jag som jag är eller behöver jag vara någon annan? Hur är en bra vän? Behövs jag? Vad har Gud med mitt liv att göra? Vad är en människa värd? Vad betyder det egentligen att alla människor är lika mycket värda?

De flesta dagar har ett schema som ser ungefär likadant ut. Vi har morgonbön och konfirmationsundervisning, scouting och skapande. Vi håller på med olika aktiviteter och på kvällarna har vi aftonbön. Vi är mycket utomhus: badar, paddlar, leker och vandrar. Vi gör allting tillsammans. Alla aktiviteter utgår från att alla är viktiga och kan bidra. Det gör att alla lär känna varandra väldigt bra. Vi gör nästan allting tillsammans.

De flesta som går på lägret är ungdomar mellan 14 och 18 år. Ibland händer det att någon deltagare är några år äldre. Både ungdomar med och utan behov av särskilt stöd är välkomna! Gålölägret är för dig som går i grundskola, resursskola, specialskola eller särskola.

Lägret pågår 17 juni till 6 juli 2019 (tre veckor)
på Gålögården utanför Stockholm

Mer info och anmälan

Mer info och anmälan
Gunilla Lindén, präst, 08-616 88 46
gunilla.linden@svenskakyrkan.se

Gålölägret drivs av Högalids församling.
www.svenskakyrkan.se/hogalid/funkiskyrkan