Gustavsberg-Ingarö församling

Funderar du på att konfirmeras? Vill du vara med om ett äventyr som skapar minnen för livet? Alla alternativen är kostnadsfria. .

Anmäl dig här >>

Påskläger i England. Pågår
Träffar under vårtermin
Läger i England under påsklovet.
Plats: Kyrkettan vid Gustavsbergs kyrka.
Välkomstgudstjänst med inskrivning och föräldramöte
den 8 december kl.18.00 i Ingarö kyrka.
Begränsat antal platser.” Först till kvarn”. Kostnadsfritt.
Konfirmation i Gustavsbergs kyrka den 19 april 2020.

Sommarläger i England. Pågår
Träffar en gång i månaden under våren.
Läger i England 20 juli – 27 juli 2020
Välkomstgudstjänst med inskrivning och föräldramöte
den 1 december kl.11.00 i Gustavsbergs kyrka.
Begränsat antal platser.” Först till kvarn”. Kostnadsfritt.
Konfirmation i Gustavsbergs kyrka den 2 augusti 2020.

Sommarläger på Västkusten. Pågår
Träffar en gång i månaden under våren.
Plats: Kyrkettan vid Gustavsbergs kyrka.
Läger på Västkusten 22 juni– 2 juli 2020
Välkomstgudstjänst med inskrivning och föräldramöte
den 15 december kl.18.00 i Ingarö kyrka.
Begränsat antal platser.” Först till kvarn”. Kostnadsfritt.
Konfirmation i Gustavsbergs kyrka den 5 juli 2020.

Äventyrsläger i Västerbotten. Pågår
Träffar en gång i månaden under våren.
Plats: Kyrkettan vid Gustavsbergs kyrka.
Läger i Västerbotten 4 augusti – 12 augusti 2020
Välkomstgudstjänst med inskrivning och föräldramöte
den 8 december kl.11.00 i Gustavsbergs kyrka.
Begränsat antal platser.” Först till kvarn”. Kostnafsfritt.
Konfirmation i Gustavsbergs kyrka den 16 augusti 2020.

Andra chansen med weekendläger i Berlin. Pågår
För dig som vill konfirmeras och är över 15 år.
Några träffar under våren.
Läger i Berlin 29 april-3 maj 2020
Välkomstgudstjänst med inskrivning och föräldramöte
den 8 december kl.11.00 i Gustavsbergs kyrka.
Begränsat antal platser.” Först till kvarn”. Kostnadsfritt.
Konfirmation i Ingarö kyrka den 31 maj 2020.

Svarar på frågor om konfirmation i församlingen gör:

Johan.fallman@svenskakyrkan.se
08-57038063

Kristina.a.eriksson@svenskakyrkan.se
08-57038082

Expedition, 08-570 380 50 vxl
gustavsberg-ingaro.forsamling@svenskakyrkan.se