Gymnasieålder

Konfirmation för dig som är äldre än 15 år:

Det är aldrig för sent att konfirmeras!

Blev du inte konfirmerad när du gick i årskurs åtta? I din församling erbjuds alltid en möjlighet att konfirmeras, oavsett ålder.

I församlingarna finns det kanske en samtalsgrupp, eller om det är fler i samma ålder som du så kan man ordna en särskild konfirmationsgrupp för er.

För att konfirmeras förutsätts att du är döpt. Konfirmationen bekräftar ditt dop. Kanske är du döpt som barn, är du inte det är du välkommen att bli döpt som vuxen.

För att döpas krävs inte mer av dig för att du är vuxen än när du är barn. Gud lovar att vara med dig alla dagar. Du blir också vid dopet medlem i Svenska kyrkan. Kontakta din församling för att få veta mer.

Kontakt:

Gustavsberg-Ingarö församling
Expedition, 08-570 380 50
gustavsberg-ingaro.forsamling@svenskakyrkan.se

Värmdö församling
Patrik Nilsson, församlingspedagog, 08-574 009 56
patrik.m.nilsson@svenskakyrkan.se

Djurö Möja Nämdö församling
Linn Fleisher Sjöberg, 08-7475466
linn.fleishersjoberg@svenskakyrkan.se

Kommentarer inaktiverade.