Ledarutbildning Steg 2

LUB 2 i Värmdö församling.

Omfattning: Fyra kvällsträffar, ett helgläger och en utlandsresa
Syfte och innehåll: Syftet med LUB-2 är att få fördjupa och reflektera kring sina kunskaper om värdegrunder såsom Gudsbild, människosyn, pedagogisk grundsyn, samhällssyn.
Kostnad: 1000 kr (går att få subventionerat! Hör av dig till Patrik)
Datum: (tider för kvällsträffarna är ännu inte klara)
Fredag 9 – Söndag11 september – Läger på Marielund
Måndag 19/9
Måndag 17/10
Måndag 31/10 – Söndag 4/11 – Resa till Berlin
Måndag 14/11
Måndag 28/11

Resa till Berlin


Vi kommer åka tåg från centralen måndag 31/10. I Berlin kommer vi ha tre heldagar där vi kommer få ta del av Berlins nutidshistoria, med betoning på första- och andra världskriget, förintelsen, kalla kriget, muren m.m. Vi kommer också besöka Svenska kyrkan i Berlin.

Mer info kommer…

Kontakt:

Patrik Nilsson, 076-784 20 07
patrik.nilsson2@svenskakyrkan.se

ANMÄLAN LUB-2 HT 2022

Kommentarer inaktiverade.