Vuxenkonfirmation

Det är aldrig för sent att konfirmeras!

Blev du inte konfirmerad som tonåring? I din församling erbjuds alltid en möjlighet att konfirmeras som vuxen.

Kanske finns en samtalsgrupp om kristen tro i någon form, där du kan vara med och välja att konfirmeras. De erfarenheter, upplevelser och tankar du hittills samlat är en tillgång när du fördjupar dig i livsfrågor och kristen tro tillsammans med andra. Det finns alltid möjlighet till enskilt samtal om vad kristen tro innebär.

För att konfirmeras förutsätts att du är döpt. Konfirmationen bekräftar ditt dop. Kanske är du döpt som barn, är du inte det är du välkommen att bli döpt som vuxen.

Dopet är en gåva till dig där Gud lovar att dela ditt liv alla dagar till tidens slut och att gå med dig på alla dina vägar. Dopet är en möjlighet att se ditt eget liv i ljuset av Jesus, hans liv, död och uppståndelse. Det betyder att oavsett hur livet är så är Gud närvarande i ditt liv. Det är en lika stor gåva oavsett när i livet du döps – som barn, tonåring eller vuxen.

För att döpas krävs inte mer av dig för att du är vuxen än när du är barn. Gud lovar att vara med dig alla dagar. Du blir också vid dopet medlem i Svenska kyrkan. Kontakta din församling för att få veta mer.

Kontakt:

Gustavsberg-Ingarö församling
Expedition, 08-570 380 50 vxl
gustavsberg-ingaro.forsamling@svenskakyrkan.se

Värmdö församling
Patrik Nilsson, församlingspedagog, 08-574 009 56
patrik.m.nilsson@svenskakyrkan.se

Djurö Möja Nämdö församling
Linn Fleisher Sjöberg, 08-7475466
linn.fleishersjoberg@svenskakyrkan.se

Kommentarer inaktiverade.