Idrottskonfa – Ett alternativ för just dig och ditt lag

En av de vanligaste orsakerna till att en väljer bort konfirmation är att träffarna krockar med sin idrottsträning. Vi vill inte att det ena ska utesluta det andra. Därför vill vi vara en av flera församlingar som erbjuder en lösning på den utmaningen. Idrottskonfa är för dig vars träning krockar med andra alternativ.

Alternativet formas i samråd mellan oss, ledare och/eller eventuella föräldrarepresentanter i de/det lag som berörs. Det är möjligt att arbeta fram ett alternativ där hela laget/lagen konfirmeras alternativt ett alternativ där de i laget/lagen som vill ges möjlighet att anmäla sig. Beroende på hur alternativet formas kan det komma att förutsätta ledare/föräldrarepresentant från lagen/laget. Nedan följer tre förslag som grund i formandet av ett idrottskonfaalternativ:
– Konfa, fotbollsträningar och träningsläger
– Konfa, fotbollsträningar och upplevelseresa
– Konfa, fotbollsträningar och idrottsläger
Om det finns ett pojk-/flicklag i samma ålder och förening önskar vi genomföra alternativet med båda lagen. Exempel: Om P-06 i förening X kontaktar oss med önskemål att arbeta fram ett anpassat alternativ och det finns ett F-06 i samma förening ser vi gärna över möjligheten att inkludera båda lag

Fördelar för laget och individen

  • Goodwill för ungdomarna – ungdomarna slipper välja mellan två av de viktigaste komponenterna i livet.
  • Ett idrottskonfaalternativ kommer ha fördelar för lagets dynamik, till exempel i form av bättre samarbete och lagsammanshållning.
  • En bieffekt av ovanstående blir att laget och individerna kommer att prestera bättre och laget vinna fler matcher.

Församlingen kommer stå för, om inte hela kostnaden, så för en betydande del av kostnaden. Detta möjliggörs via medlemskap i Svenska kyrkan i vilken konfirmation är en central del.

Övrig information

I dagsläget existerar det ett Kyrka-Idrottsnätverk, samverkansavtal mellan Svenska kyrkan och Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) och samverkan mellan desamma samt SISU och Stockholmsidrotten.

Krockar din idrottsträning med andra alternativ? Kan ovanstående vara något för din ungdom, dig eller ditt lag? Kanske sitter du på någon fråga eller fundering efter att ha läst igenom informationen. Tveka inte att kontakta oss!

Kontakt:
Daniel Handberg, Församlingspedagog
08-574 009 57
Daniel.Handberg@svenskakyrkan.se

Kommentarer inaktiverade.