Ansökan till sommaren 2024 (aspiranter)

Här lämnar du in din ansökan om aspirantuppdrag för sommaren 2024. Följande alternativ kan man vara aspirant för:

Sommarkollo – dagläger 9-12 åringar, v. 25: 17-20/6, v. 33: 12-16/8

Sommarkonfa – 3 förträffar under våren (17/3, 16/4, 13/5), upptaktsläger 17-19/5 (Stjärnholm), sommarläger med resa till Sälen 13/6-7/7

Utöver själva verksamhetstiden kräver vi också att man kan vara med vid olika planeringsträffar.

Vilka grupper kan och önskar du vara aspirant för? Man kan välja flera alternativ.(obligatoriskt)

Ifall du har kryssat i fler alternativ, vilket önskar du vara aspirant för i första hand?

Kommentarer inaktiverade.