Ansökan till sommaren 2024 (ledare)

Här lämnar du in din ansökan om ledaruppdrag för sommaren 2024. Följande alternativ kan man vara ledare för:

Sommarkollo – dagläger 9-12 åringar, v. 25: 17-20/6, v. 33: 12-16/8

Sommarkonfa – 3 förträffar under våren (17/3, 16/4, 13/5), upptaktsläger 17-19 maj (Stjärnholm), sommarläger med resa till Sälen 13/6-7/7

Lägerledare (18+) – huvudansvar att vara nattvakt under läger i Sälen 15-19/6

Våffelcafé mån-tors v. 25-32

Utöver själva verksamhetstiden kräver vi också att man kan vara med vid olika planeringsträffar.

Arvodering sker utifrån ålder. Hör av dig om du vill veta mer.

Vilka grupper kan och önskar du vara ledare för? Man kan välja flera alternativ.(obligatoriskt)

Ifall du har kryssat i fler alternativ, vilket önskar du vara ledare för i första hand?

Ifall du önskat våffelcafé, vilka veckor kan och önskar du jobba?

Kommentarer inaktiverade.